Algemeen

Mag mijn energiecontract stilzwijgend worden verlengd?

Rondom het stilzwijgend verlengen van energiecontracten is nogal wat onduidelijkheid. Mag je energieleverancier jouw energiecontract stilzwijgend verlengen? Ja en nee. Dit leggen we uit.

Wat niet meer mag is een contract van bepaalde tijd over laten gaan in een nieuw contract voor bepaalde tijd sinds 1 december 2011.

Wat wel mag, is het omzetten van een contract met een bepaalde tijd naar een contract voor onbepaalde tijd. Dit gebeurt tegenwoordig automatisch wanneer je contract voor bepaalde tijd afloopt. Je energie aanbieder mag je aflopende contract dan omzetten naar een contract voor onbepaalde tijd waarbij je 30 dagen de tijd krijgt om je contract op te zeggen indien je geen contract wijziging wil.

Maak je van de opzegtermijn geen gebruik? Dan wordt je contract voor bepaalde tijd omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Wanneer je contract voor bepaalde tijd is omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd mag je vervolgens te allen tijde je contract opzeggen, zonder een opzegboete te krijgen. Een energie aanbieder mag je namelijk niet blijvend aan zich binden onder het mom van jaarlijkse stilzwijgende verlenging. Houdt echter wel rekening met de opzegtermijn van 30 dagen.

Wat is de 14 dagen bedenktijd?

Wanneer je via internet, telefoon of aan de deur/ op straat een energiecontract aanschaft, heb je altijd 14 dagen bedenktijd. Dit houdt in dat je gedurende veertien dagen zonder opgaaf van redenen je nieuwe contract kan opzeggen. Deze 14 dagen gaan in nadat je het energiecontract hebt ondertekend.

Wat is een netbeheerder?

De netbeheerder is de op grond van de Wet de aangewezen partij voor het beheren van een energienet of meerdere energie netten. Er zijn netbeheerders die een gasnet beheren, of een elektriciteitsnet, of allebei.

De netbeheerder heeft de verantwoordelijkheid over de levering van gas en elektriciteit – het transport van energie, en over de aanleg, het beheer en het onderhoud van een energienet. Ook doet de netbeheerder de registratie van de aansluitingen en meterstanden bij je thuis.

Wie jouw netbeheerder is ligt vast en is afhankelijk van in welke regio in Nederland je woont. Er zijn momenteel 7 netbeheerders voor gas- en stroom levering. Het verschil met een energieleverancier is dat de leverancier de partij is die energie aanbiedt bij jou thuis. Een energie leverancier kies je dus wel zelf uit op basis van energie aanbiedingen.

← Terug