Is groene energie echt groen?

Abstracte illustratie van groene energie

Ja, groene energie is energie die op een duurzame manier is opgewekt, waardoor het milieu niet belast wordt in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. Duurzame energie zorgt namelijk niet voor uitstoot van CO2 in de lucht en wordt opgewekt door gebruikmaking van onuitputtelijke bronnen: wind, water, zonkracht en biomassa.