Groene energie

Qurrent: Groen met € 140,- korting

Tijdelijk € 140,- korting bij alleen groene stroom. Qurrent streeft ernaar om iedereen groene energie te bieden die graag e…

Pure Energie: € 210,- korting

Tijdelijk € 210,- korting bij een 1 jaar gas en stroom contract als je kiest voor groene energie van Pure Energie. D…

Zijn zonnepanelen voordelig?

Zonnepanelen worden steeds populairder: ze worden goedkoper, leveren meer op, worden mooier en hebben een kortere terugverdien periode. Maar zijn ze al echt zo voordelig om ze aan te schaffen? Vergeet niet: voor het milieu is het altijd goed om zonnepanelen aan te schaffen, maar de eigen portemonnee is natuurlijk ook belangrijk.

Vergeleken met tien jaar geleden zijn zonnepanelen al meer dan de helft goedkoper. Momenteel hebben ze een terugverdientijd van 5 – 8 jaar, tien jaar geleden was dit nog ruim 12 jaar. Maar zonnepanelen blijven duur, het blijft een flinke investering. En veel mensen hebben alsnog commentaar dat ze lelijk zijn op huizen, en zeg nou eerlijk: best wel terecht.

Ons advies: zonnepanelen zijn erg goed voor het milieu en je kunt er al wat geld mee besparen. Wij raden echter aan om nog heel even te wachten en ze dan aan te schaffen.

Wat houdt energie terug leveren, ofwel salderen in?

Wie zelf energie opwekt met behulp van zonnepanelen, gebruikt de opgewekte stroom in eerste instantie voor eigen gebruik. Wanneer je meer stroom opwekt dan je verbruikt, gaat het overschot terug het elektriciteitsnetwerk in.

Aan het einde van het jaar wordt verrekend hoeveel stroom je verbruikt hebt en hoeveel stroom is terug geleverd aan het elektriciteitsnetwerk, dit noemen we salderen. Je betaalt vervolgens alleen belasting over de elektriciteit die je hebt afgenomen, en niet wat je zelf hebt opgewekt en hebt terug geleverd.

Wil je energie salderen? Dan moet je dit eerst melden bij je netbeheerder.

Is groene energie echt groen?

Veel discussie rondom groene energie vindt plaats over de vraag of groene energie wel echt ‘groen’ is en dus duurzaam. En zo ja, wat houdt dat dan in?

Groene energie is energie die op een duurzame manier is opgewekt, waardoor het milieu niet belast wordt in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. Duurzame energie zorgt namelijk niet voor uitstoot van CO2 in de lucht en wordt opgewekt door gebruikmaking van onuitputtelijke bronnen: wind, water, zonkracht en biomassa.

Het winnen van fossiele brandstoffen zorgt niet alleen voor de nodige problemen, denk maar aan de aardbevingen in Groningen vanwege het boren naar gas daar, fossiele brandstoffen raken bovendien in het huidige tempo snel uitgeput.

Vroeg of laten zullen we dus allemaal moeten overstappen naar duurzame energie. Gelukkig spelen steeds meer energieleveranciers in op de vraag naar groene energie en valt er voor de consument al behoorlijk wat te kiezen.

De energieleveranciers Qurrent en Pure Energie bieden op dit moment de beste groene energie aanbiedingen. Bij Qurrent krijg je momenteel 142,20 korting op een éénjarig contract. Kies je voor Pure Energie dan krijg je 210 korting bij een driejarig contract.

Groen en grijs is uiteindelijk toch hetzelfde?

Het is waar dat groene en grijze energie gezamenlijk wordt opgeslagen, waardoor het onderscheid tussen beide wegvalt. Dat wil echter niet zeggen dat groene energie een illusie is. De overheid waarborgt en reguleert namelijk het systeem van groene energie door middel van het uitgeven van groen-certificaten.

Garantie van opwekking voor energie

De overheid geeft het certificaat ‘garantie van opwekking’ certificaat uit aan energieleveranciers voor iedere eenheid energie die zij opwekken, wanneer deze voldoet aan de eisen en regels die de overheid stelt voor de opwekking van groene energie. Wanneer energieleveranciers dit label dragen, weet je zeker dat je 100% duurzame energie afneemt.

Tip: Je kunt bij iedere energieleverancier checken of, en zo ja welk energie certificaat zij dragen via de website.

Hoe worden groene stroom – en gas opgewekt?

Groene stroom

Groene stroom wordt opgewekt door middel van windmolens, waterkracht, zonnepanelen, biosmassa-installaties en aardwarmte.

Het grootste aandeel in de opwekking van groene stroom in Nederland wordt geleverd door windmolens en zonne-energie. Opwekking door waterkracht, aardwarmte en biomassa hebben nog maar een klein aandeel in de productie van groene energie.

In hoeverre het aandeel van waterkracht centrales en biomassa installaties in de toekomst zal groeien is nog maar de vraag. Beide zijn enigszins omstreden vanwege de vraag hoe ‘groen’ deze technieken daadwerkelijk zijn. Waterkracht centrales worden namelijk pas als groen bestempeld, wanneer het aandeel niet te groot wordt vanwege de impact ervan op ecosystemen.

Biomassa is daarnaast omstreden, mede vanwege de discussie over houtafval. Om houtafval te kunnen gebruiken voor vergisting worden boomrijke gebieden aangeplant en gekapt – waarbij CO2 vrijkomt.

Groen gas

Groen gas kun je momenteel in twee varianten afnemen: biogas en CO2 gecompenseerd gas.

Bio gas

Biogas wordt geproduceerd door het vergassen of vergisten van dierlijke- en planten resten. Hiervoor wordt biomassa gebruikt van o.a. rioolslib, mest en tuinafval. Het gas dat hiermee geproduceerd wordt is prima geschikt om mee te verwarmen, te koken en is ook geschikt als brandstof.

Het aandeel groen gas in het Nederlandse energienet is nog maar marginaal en bedraagt zo’n 1% van de totale energievoorziening. Het meeste groene gas dat energieleveranciers je leveren, wordt geïmporteerd uit Europese landen, zoals Scandinavië, waar ze een overschot aan groene energie hebben.

CO2 gecompenseerd gas

Met CO2 gecompenseerd gas wordt bedoeld de opwekking van grijs gas uit fossiele brandstoffen, waarbij door middel van tal van duurzame initiatieven de uitstoot van de CO2 bij de opwekking, wordt gecompenseerd. Het aanplanten van nieuwe bossen of het beschermen van een stuk oerbos zijn hiervan voorbeelden.

Hoe weet je als klant nou of het gas dat je afneemt echt CO2 gecompenseerd is? Energieleveranciers kunnen certificaten kopen die garanderen dat het gas dat deze energieleveranciers leveren daadwerkelijk CO2 gecompenseerd is.

Goldstandard is het meeste strenge internationale keurmerk voor klimaatorganisatie, waar een C02 compensatie certificaat gekocht kan worden.

Is groene energie duurder dan grijze energie?

Nee, in tegenstelling tot wat veel mensen nog steeds denken is groene energie vandaag de dag lang niet altijd meer duurder dan grijze energie. Sterker nog, in veel gevallen is het zelfs goedkoper. Het gaat dan om groene energie die is opgewekt op Nederlandse bodem. Geïmporteerde groene energie kan soms wel iets duurder zijn.

Wel is de opwekking van groene energie vaak duurder, met name het produceren van windenergie is relatief kostbaar. Maar omdat de overheid nog steeds de opwekking van groene energie subsidieert, is het prijsniveau voor consumenten vergelijkbaar met grijze energie.

Ons advies: Kies voor de energieleveranciers Qurrent of Pure Energie voor de beste groene stroom aanbiedingen!

← Terug